Интервюта

Показване на 1-10 от 16.

10.10.2017

ФОТОГРАФИЯ

Интервютата в предметна област "фотография" ще се проведат между 16. и 20. октомври в офиса на Фондация "Комунитас" - ул. "Неофит Рилски" № 61, гр. София.

25.09.2017

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО - СОФИЯ

На 28 септември, както и на 3 и 4 октомври ще се проведат оставащите интервюта в област "изобразително изкуство". Планирани са срещи с кандидати от Брежани, Видин, Доганово, Дупница, Габрово, Костенец, Ловеч, Монтана, Сандански, София и др. Интервютата ще се проведат в офиса на Фондация "Комунитас" - ул. "Неофит Рилски" № 61.

25.09.2017

ФИЛОСОФИЯ

Интервютата в предметна област "философия" започват на 30 септември и ще се провеждат до средата на октомври.

19.09.2017

ТЕАТЪР - СОФИЯ

На 2 октомври, понеделник ще се проведат оставащите интервюта в област "театрално и филмово изкуство". Планирани са срещи с кандидати от Варна, Кнежа, Кюстендил, Плевен, Смолян, Созопол и София. Срещите ще се проведат в офиса на Фондация "Комунитас" - ул. "Неофит Рилски" № 61.

19.09.2017

МУЗИКА - СОФИЯ

На 27 и 30 септември, както и на 1 октомври ще се проведат оставащите интервюта в област "музика". Планирани са срещи с кандидати от Межден, Монтана, Перник, Петрич, Севлиево, Септември, София и др. населени места в близост до столицата. На 27.09., сряда, интервютата ще се проведат в офиса на Фондация "Комунитас" - ул. "Неофит Рилски" № 61. На 30.09. и 01.10. интервютата ще се проведат в Национално музикално училище "Любомир Пипков", София 1504, ул. "Оборище" № 17.

14.09.2017

ЕЗИКОЗНАНИЕ

Интервютата в област "езикознание" ще се провеждат последната седмица на септември и първата седмица на октомври, датите са 24.9., 5.10. и 6.10.

13.09.2017

ПСИХОЛОГИЯ

Интервютата с кандидатите в област "психология" ще се провеждат в периода 22-24 септември.

07.09.2017

ИНФОРМАТИКА и ИТ

На 17. и 22. септември са планирани интервюта на живо за СИУ в област "Информатика и ИТ". Интервютата по телефона с кандидати за основна стипендия ще се провеждат първата седмица на октомври.

07.09.2017

ИСТОРИЯ

В периода 17-24.9.2017 г. ще се проведат телефонните и личните интервюта в област "история".

07.09.2017

МАТЕМАТИКА и ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА

Интервютата в областите математика, география и икономика вече се провеждат. Има дати до 22.9.2017 г.