13.09.2017 ПСИХОЛОГИЯ

Интервютата с кандидатите в област "психология" ще се провеждат в периода 22-24 септември.