07.09.2017 МАТЕМАТИКА и ГЕОГРАФИЯ и ИКОНОМИКА

Интервютата в областите математика, география и икономика вече се провеждат. Има дати до 22.9.2017 г.