17.07.2011 Дебитните карти на стипендиантите за учебната 2010 /2011 са готови.

Дебитните карти на стипендиантите за учебната 2010 /2011 са готови.

Стипендиантите извън София да очакват от днес (28.10.2010 г) до края на годината посещение по домовете на куриер на „Спиди”. Моля прочети внимателно приложеното към картите писмо и се обади на тел.: 02/9813250, 9813216, 989 8891 и 981 6612, за да потвърдиш получаването на картата.

Стипендиантите от София могат да получат картите си в офиса на Фондацията на добре познатия адрес:
София 1000,  ул. „Неофит Рилски” № 61, всеки ден от 9.30 до 17.30 ч .

Желаем на всички хубави празници и весела ваканция!!!!!!!!!!!!