29.05.2015 Входящ номер

Здравейте, 
Крайния срок за получаване входящ номер се увеличава малко във времето до 5-ти юни. За тези, който са получили обаждане за непълни документи това с апоследните дни да изпратят всички документи, иначе ще бъдат санкционирани или дисквалифицирани