18.04.2016 Уточнения

 

Във връзка с често задаваните въпроси, ето някои утонения:

 

"Пощенско клеймо" е печатът, който се слага на писмото, когато се пуска в пощата. Тоест интересува ни датата на пускане на писмото в пощата или връчването му на куриер да е не по-късно от 18 април 2016 г.  Документи, пуснати на 18 април, няма да бъдат санкционирани. 

Всички документи се изпращат на следния адрес: гр. София, ул "Неофит Рилски" 61, за проект "1000 стипендии"

Документи, изпратени по имейл не се приемат.