27.04.2016 Преведени са стипендиите за м. април

Здравейте! 
Информираме, че стипендиите за м. април са преведени днес. Вероятно ще могат да бъдат ползвани в утрешния ден.
Приятен ден!