31.03.2017 На 30.03.2017 бяха преведени стипендиите за март.

.