01.03.2018 Стипедията за февруари е по сметките

Здравейте!
На 27.2.2018 г. беше направен вторият превод от стипендията.