02.08.2013 Екипът на проект "1000 стипендии" излиза във ваканция!

Екипът на проект "1000 стипендии" излиза във ваканция и едва в края на м. август ще има хора, които компетентно да отговорят на въпросите ви.
Следете за актуална информация сайта на проекта и най-вече рубриката "Класиране", както и имейл адресите, които сте подали за кореспонденция. 
От нас - прекрасно лято и успех!