23.09.2013 На вниманието на кандидатите, допуснати до втори кръг в категория СИУ – музика

На вниманието на кандидатите, допуснати до втори кръг в категория СИУ – музика

ИЗИСКВАНИЯ ЗАинтервюто по музика за СИУ:

1) Музикално изпълнителство – класическа музика – подготовка на различни по характер произведения, едно от които да е от български автор.

 

2) Музикално изпълнителство – народни инструменти - подготовка на различни по характер произведения от  различни фолклорни области.

 

3)Музикално изпълнителство – поп и джаз - подготовка на произведение по избор (може и авторско), импровизация върху джаз стандарт и импровизация върху зададена в момента буквена схема.

 

4) Вокално изпълнителство – класическа музика - подготовка на различни по характер произведения, едно от които да е от български автор.

 

5) Вокално изпълнителство – народно пеене - подготовка на различни по характер песни от различни фолклорни области.

 

6) Вокално изпълнителство – поп и джаз пеене - подготовка на различни по характер песни, една от които да е от български автор.

 

7) Композиция – подготовка от различни по характер и изпълнителски състав авторски произведения. Всички произведения трябва да бъдат представени и като нотен текст.

 

Произведенията, които подготвяш за интервю, трябва да са различни от тези, които си  изпратил като портфолио с документите за кандидатстване.