26.02.2014 Издания на ИМИ на БАН

За математиците и информатиците - вече имате възможност да си поръчвате изданията на Института за математика и информатика на БАН от БГ Учебник.   Ето линк към изданията: http://bguchebnik.com/shopby/product/list/?attr=publisher&p=1&shopby=5945.