07.03.2014 Грешка във формуляра

Моля обърнете специално внимание, че трябва да посочите в кой клас сте сега - през учебната 2013/2014 година. В оригиналния формуляр, който е изпратен до училищата е допусната грешка - като е изписана следващата учебна година. Сега е коригирано (от 7.3.2014 г.). Моля обърнете специално внимание на това.