08.04.2014 Някои уточнения по документите за кандидатстване

Във връзка с честите въпроси, които получаваме, ето някои уточнения:
- "Пощенско клеймо" е печатът, който се слага на писмото, когато се пуска в пощата. Тоест интересува ни датата на пускане на писмото в пощата или връчването му на куриер да е не по-късно от 14 април 2014 г.
- Няма значение дали документите и есето са написани на ръка или са напечатани на компютър. Това не носи санкции.
- Достатъчно е постиженията и грамотите да бъдат описани в автобиографията - не е необходимо да се представят нито копия, нито оригинали в потвърждение на това.
- Получаваме въпроси и за това колко музикални произведения трябва да съдържа портфолиото за основна стипендия. Не сме поставили ограничения, но мислете, че е добре да представите пълноценно своите възможности.
Пожелаваме успех!