Изложение на таланта

В цялото пространство на Музикална къща „Борис Христов“ са изложени картини, фотографии, инсталации и подобни творби на стипендианти на Фондация „Комунитас”. Разположена е и мултимедия за филми и други визуални творения на участниците.

Местоположение: Галерия, -І етаж