Философската стая

Колкото и хубав да е нашият свят на технологиите, определено му липсва нещо и то е свободно време за размишления и съзерцание. Във Философската стая те връщаме във времената на Древен Рим, когато философията е в разцвета си. Едно място, една шапка, много теми и много умни глави. Темите са в шапката – може да изтегляте и заедно да разсъждавате на глас или наум, а може и да предлагаш свои теми – но първо ги изпиши и пусни в шапката. Нека размислите не спират!

Местоположение: Жълтата стая, -І етаж