Капсула на времето

Готов ли си да оставиш посланието си за бъдещите поколения? За да се справиш с това предизвикателство, ти предоставяме камера и кутия. Имаш пълна свобода да споделиш своите въжделения, мечти, заръки, съвети и всичко подобно с тези след нас. Само остава да избереш как – с видеолента или писмено послание, а може и с двете. Мисли си – посланието ти ще бъде освободено след ... години. 

Местоположение: Зад паравана, в дъното на Галерията, -І етаж