Класиране - І кръг

Уважаеми кандидати, родители и учители,

 

Благодарим на всички за положените усилия, за творческата енергия и за съдействието в първия етап на десетия конкурс "1000 стипендии" - за учебната 2016/2017 година.

На 29 юли 2016 година публикувахме имената на участниците, които са избрани от Фондация "Комунитас" да продължат участието си на следващия кръг - интервю. За да сте сигурни, че проверявате на правилното място, моля изберете подменю "Класиране на ученици", след което от спускащото се меню изберете "Конкурс 2016/2017", а под него - "Първо класиране".

Тази година на втори кръг преминават 1594 кандидати, с които ще проведем събеседване през септември и октомври 2016 година.

При определянето на това класиране са отчетени най-различни фактори, затова не е удачно да се тълкува като преминаване само на най-добрите. Освен представянето чрез есе и портфолио, които по условие трябва да са съобразени с областта на интерес, са взети предвид и социалните характеристики на кандидата, мястото, от което произхожда, предходен опит в конкурса, както и неговите успехи в училище, в състезатия и извънучилищните му занимания. Както сме подчертавали нееднократно, настоящите и бивши стипендианти на „1000 стипендии“ трябва да демонстрират напредък.

В текстовете и портфолиата, предоставени от участниците, се наблюдават някои слабости. Разбираме, че много от тях може да се дължат на особеностите в образователния процес, но не бихме могли да ги третираме с извинение, защото в Инструкциите за попълване на формуляра е обърнато внимание, че са изискване на „1000 стипендии“. Ние ще продължаваме да предоставяме помощна информация на сайта ни, защото вярваме, че умението за построяването на един смислен текст, обоснован с познания и с лична позиция по даден въпрос, е не просто умение за писане, а е умение за подреждане на мисълта, за организация на приоритетите, за дисциплина и самовзискателност, които са все качества, крайно необходими в живота. Цялостната кандидатура представя човека зад нея.

Има много случаи, при които бихме желали да се чуем в интервю с кандидата, защото опитът ни в конкурса показва, че тези разговори са изключително полезна обратна връзка за него, а и за нас. Подчертаваме, че това в никакъв случай не означава, че всички участници във втория кръг ще бъдат финалисти, затова е необходимо от сега да започнат да мислят за достойното си представяне на интервюто.

Не сме правили никакъв компромис единствено с кандидатурите с установено плагиатство.

Екипът на проекта ще започне организацията на интервютата в последната седмица на месец август 2016 г., като поетапно ще обявяваме работния график за събеседванията по предмети на сайта ни в рубриката "Новини". За да се уговорим за удобен ден и час за провеждане на интервюто, ще се свържем по телефона с всеки кандидат поотделно. От самото начало на септември ще започнат интервютата в областите литература, психология, философия, биология, химия и физика. Молим за търпението Ви, но и имайте готовност – ще се постараем да информираме и съгласуваме интервюто поне една седмица предварително. Напомняме, че всички интервюта се провеждат по телефона, с изключение на одобрените за втори кръг кандидатури, състезаващи се за изключителна стипендия (СИУ), както и участниците в областите музика, изобразително изкуство, театър и фотография. С тях ще събеседваме лично на адрес в София, посочен от Фондацията (възможно е да направим и срещи в други областни центрове, но това ще стане известно през септември).

Писма по имейл ще бъдат изпратени на всички участници, които не са класирани за интервю. Тази година допълнително ще им изпратим и индивидуални бележки по кандидатурата. Поради вниманието, което изисква този личен подход и натовареността покрай интервютата, е възможно това да продължи и след финалното класиране на конкурса. Молим за търпение.

През месец август екипът ни ще бъде в почивка.

Пожелаваме на всички щастливо и усмихнато лято, което да Ви зареди с вдъхновение и нови идеи!

Пожелаваме Ви да попаднете на завладяващи книги!

С поздрав и с уважение,

Искра Джанабетска-Кавалджиева

Програмен директор на Фондация "Комунитас"