ИЗЛОЖЕНИЕ НА ТАЛАНТА

В цялото пространство на „Есенс Център“ са изложени картини, фотографии, инсталации и подобни творби на стипендианти на Фондация „Комунитас”.  В зала DEEP BLUE е разположена и мултимедия за филми и други визуални творения на участниците, а на същото място ще има изненада и с „цветен” химически опит.

Местоположение – из целия „Есенс Център”