УЪРКШОП ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МАТЕМАТИКАТА В ХУМАНИТАРНИТЕ НАУКИ

Изключително интересна и полезна тема, която ще обедини почитателите на точните науки и тези на хуманитарните. Приложенията на математиката обикновено се свързват с природните науки, но развитието на компютърните технологии отваря все повече възможности за приложения на математиката – заедно с информатиката – в хуманитарните науки. Не пропускайте този шанс да обогатите арсенала си, независимо от това в коя сфера на науката се развивате.

Местоположение – зала „ВОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”