СУГЕСТОПЕДИЯ

Пред човечеството винаги е стоял въпросът как да се учим по-успешно и ефикасно. И в тази насока от познанието има значителна българска следа в лицето на проф. д-р Георги Лозанов. Той създава науката сугестопедия, чиято цел е да се разкрият потенциалните възможности на личността. Основното й приложение е в педагогиката. Повече за този метод ще разберете от стипендиантката ни Ива Гумнишка, която преподава чужди езици по метода на сугестопедията.

Местоположение – зала „СТАТИСТИКА”