УМИДУМИ

Всеки обича игрите! Затова те предизвикваме да покажеш бързина, отборен дух, знания и разбира се - да се забавляваш. УМИДУМИ е игра, в която и късметът може да ти помогне, за къде сме без него?! Всеки, който желае да участва, ще трябва да постави името си в една от трите купчини с имена, съответно отговарящи на хуманитарни, естествени науки и изкуства. Това ще се случи в самата зала, преди да започне играта. Оттам ще бъдат изтеглени отбори от по трима участници. Правилата на играта: всеки отбор разполага с 5 минути да напише по три изречения на своя флипчарт. Изреченията се пишат задължително само с главни букви. Не е необходимо те да са смислово свързани помежду си, като задължително трябва да има по едно изречение от всяка област - хуманитарни, естествени науки и изкуства. Изреченията трябва да съдържат конкретна информация от определената област. Във всяко изречение трябва преднамерено да са допуснати по две грешки, но не правописни, граматически или пунктационни, а фактологически. Ако се използват дати, то грешката трябва да е от минимум с 10 дена, 10 години или 3 месеца. По-малко не се допускат. След като изтекат 5-те минути за написване на изреченията, отборите сменят флипчартовете си. От този момент те имат 2 минути да открият грешките. Всяка предполагаема грешка трябва да се подчертае, като за всяко изречения може да се подчертават само две понятия/думи/дати. След изтичането на времето всеки отбор има право да обясни грешките, които е открил. При успешно посочена, но необяснена грешка се печели 1 точка, при успешно посочена и обяснена грешка се печелят 2 точки. Ако се окаже, че има неоткрити или необяснени грешки, се дава шанс на публиката да се включи в играта, като даде своите предположения и обяснения. Едва след участието на публиката двата отбора дават съответните корекции на грешките с обяснения. Отборът, събрал повече точки, печели.  

Местоположение – зала „ТАЛАНТАЛАЗИ”