ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОРТФОЛИО ЗА СИУ

 

ПРЕДСТАВЕНОТО ЗА СИУ ПОРТФОЛИО ТРЯБВА ДА Е РАЗЛИЧНО КАТО СЪДЪРЖАНИЕ ОТ ПОРТФОЛИОТО, ПРИЛОЖЕНО В ОСНОВНАТА КАНДИДАТУРА.

 

ПОРТФОЛИО В КАТЕГОРИЯ ИТ И ИНФОРМАТИКА

Портфолиото на кандидатите в областта на информатиката и информационните технологии е неразделна част и трябва да е тясно обвързана с представения текст за СИУ. И двете трябва да са лично изработени и да не са участвали в други конкурси или да са представяни на конференции. Важно е да се приложат инструкции за ползване на портфолиото, ако това е необходимо.

ПОРТФОЛИОТО В КАТЕГОРИЯ МУЗИКА:

Цялото или част от портфолиото трябва да е пряко обвързано с представения проект за СИУ. При всички случаи портфолиото трябва да демонстрира и отлични изпълнителски умения в различни стилове и епохи. Не е необходимо записите да са студийни или професионални. Важно е записът да бъде проверен и да сте сигурни, че работи. Следват някои конкретни изисквания според вида на изпълненията: 

1) Музикално изпълнение – класическа музика. Портфолиото трябва да съдържа следните елементи: 1. I част, II и III част или цял концерт с каденца; 2. две произведения по избор с различен характер (от различни епохи и стилове). Ако бъдеш допуснат до интервю, трябва да подготвиш изпълнение на различни по характер произведения, едно от които от български автор.

2) Музикално изпълнение – народни инструменти. Портфолиото трябва да съдържа: 1. една безмензурна мелодия; и 2. две хора, едното в равноделен, а другото в неравноделен размер. Желателно е произведенията да бъдат от фолклорната област на изпълнителя (с или без съпровод). Ако бъдеш допуснат до интервю, трябва да подготвиш изпълнение на различни по характер произведения от други фолклорни области.

3) Музикално изпълнение – поп и джаз. Портфолиото трябва да съдържа: 1. два различни по стил и характер джаз стандарта; 2. джаз импровизация (за едногласните инструменти със съпровод); 3. авторско произведение. Ако бъдеш допуснат до интервю за СИУ, трябва да подготвиш изпълнение на произведение по избор (може и авторско), импровизация върху джаз стандарт и да направиш импровизация върху зададена в момента буквена схема.

4) Вокално изпълнение – класическа музика. Портфолиото трябва да съдържа: 1. песен или ария из творчеството на композитор от епохата на Ренесанса или Барока; 2. ария из творчеството на В. А. Моцарт; 3. произведение по избор. Ако бъдеш допуснат до интервю, трябва да подготвиш изпълнение на различни по характер произведения, едно от които да е от български автор.

5) Вокално изпълнение – народно пеене. Портфолиото трябва да съдържа: 1. безмензурна народна песен до два куплета; и 2. две бързи народни песни до три куплета, едната в равноделен, а другата в неравноделен размер. Желателно е произведенията да бъдат от фолклорната област на изпълнителя (с или без съпровод). Ако бъдеш допуснат до интервю, трябва да подготвиш изпълнение на различни по характер песни от други фолклорни области.

6) Вокално изпълнение – поп и джаз пеене. Портфолиото трябва да съдържа: 1. евъргрийн от световния репертоар; 2. балада от световния репертоар; 3. съвременен хит без стилови ограничения; 4. българска песен без ограничения за период и стил. Ако бъдеш допуснат до интервю, трябва да подготвиш изпълнение на различни по характер песни, една от които да е от български автор.

7) Композиция. Портфолиото трябва да съдържа: запис на CD/DVD на поне две различни по характер авторски произведения, едното от които в сложна или циклична музикална форма. Ако бъдеш допуснат до интервю за СИУ, трябва да подготвиш различни по характер и изпълнителски състав авторски произведения. Всички произведения трябва да бъдат представени и като нотен текст.

ПОРТФОЛИО В КАТЕГОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО:

1. Цялото или част от портфолиото трябва да е пряко обвързано с представения проект за СИУ. Приоритет при оценката на портфолиото имат свободните работи на кандидата. Под свободни работи се разбира произведения, които не са направени в училище или в школа по рисуване по указание на учител, а са плод на лично вдъхновение и лично наблюдение. Поне половината от представените работи трябва да са свободни.

2. Минимум 5 и максимум 30 творби, изработени през последните 1-2 години. Те могат да бъдат представени на снимки или на електронен носител в подходяща резолюция (мин. 800 х 600 px).

3. Ако кандидатурата бъде допусната до интервю, на срещата трябва да бъдат представени поне 10 оригинала на лични произведения с препоръчителни размери: за живопис – максимален размер 100х70 см.; графика – максимален размер на една от страните 30 см.; скулптура – максимален размер на една от страните 60 см.; рисунки – с размер от 10х10 см. до 50х70 см. в техника и материал по избор; за произведения на приложните изкуства (дизайн, керамика, текстил, порцелан, стъкло, метал, икони, дърворезба и др.) – максимален размер на една от страните 60 см.; фотография – до 10 снимки с максимален размер 21х30 см. (А4) или до 30 бр. снимки с максимален размер 10х15 см.; за дигитална фотография са допустими следните формати - JPEG, TIF, GIF, EPS, bitmap; анимация до 30 бр. рисунки за движение на образ от класическия начин на създаване на кадрирани изображения или CD с компютърни 2D или 3D анимации; и мода – оригинали или рисунки на модели  минимум 10 бр. в размер 35х50 см. или максимум 30 бр. във формат А4.


ПОРТФОЛИО В КАТЕГОРИЯ ТЕАТРАЛНО И ФИЛМОВО ИЗКУСТВО

Цялото или част от портфолиото трябва да е пряко обвързано с представения проект за СИУ. Портфолиото е задължително за кандидатстващите в категория театрално и филмово изкуство. В зависимост от спецификата на проекта, то може да представлява изработен филм, режисирано представление или изиграна роля. При актьорска игра е важно да бъдат посочени ролята и времевият интервал на изпълнението в рамките на целия запис. Не е необходимо записите да са студийни или професионални. Важно е записът да бъде проверен и да сте сигурни, че работи


Фондацията се задължава да използва представените авторски материали само и единствено за целите на конкурса. Предоставените материали не подлежат на връщане на авторите им.