Мнения и препоръки

 • Проф. д-р Георги Бакалов, заместник-ректор на Софийския университет по научно изследователска дейност.
  По своята същност предложеният от образователната програма COMMUNITAS проект е дълбоко хуманен и с огромна социална значимост. Образованието е сред най-рентабилните обществени инвестиции, които освен възвръщаемост имат и продължителен ефект на въздействие. [...]Навременността от такъв проект е очевидна. Това ми дава основание да изкажа твърдата си подкрепа и да пожелая на неговите организатори и осъществители успех в благородното начинание.
 • Проф. Минчо Минчев, цигулар
  Предложеният проект е изключително навременен и, убеден съм, ще сложи началото на запълване на тежки социални и интелектуални дефицити. Той е добър знак, че в българското общество най-после започват да действат самосъхранителни рефлекси. [...] В този смисъл смятам, че трябва да бъде подкрепен и на персонално, и на институционално ниво. Аз лично го правя с голямо удоволствие и съм готов всячески да му сътруднича.
 • Проф. Божидар Йонов, ректор на Националната Художествена Академия
  Националната художествена академия подкрепя Образователно-социален проект „1000 стипендии", водени от убеждението, че той би бил приносен за стимулиране и подпомагане на талантливи ученици и даровити деца в неравностойно положение.
 • Проф. Иван Илчев, ректор на СУ"Св. Кл. Охридски"
  Предложеният проект е навременен и отговаря на една належаща потребност на обществото ни. Подкрепата на талантливи деца е стратегическа подкрепа на целите, които си поставя цялото ни общество. [...] Подкрепям излoжената идея и съм готов в рамките на своите възможности да й съдействам.
 • Иван Кръстев, директор на Центъра за либерални стратегии
  Инициативата „1000 стипендии" за мен е най-важната частна инициатива в сферата на българското образование през последните 20 години. Тя дава шанс на деца, които в сегашната ситуация са на практика лишени от шансове. Тя дава шанс на българската наука и връща в българското училище усещането за знанието като приключение и откривателство. И не на последно място тя обвързва успеха на ученика и работата на учителя. Ако инициативата успее, а тя ще успее, резултатът ще е не просто по-образовани ученици, а по-справедливо общество.