Официални докумени

Официалната подкрепа на МОН за 2017 година

 

Официалната подкрепа на МОН за 2016 година

 

 

 

 

Официалната подкрепа на МОН за 2015 година

Официалната подкрепа на МОН за 2014 година

 

Официалната подкрепа на МОН за 2013 година

 

Официалната подкрепа на МОН за 2007 година

 

Удостоверение за оператор на лични данни на Фондация "Комунитас"