Интервю с д-р Теодора Дърленска - лекар, учен, преподавател