Семинар "Мълчанието в историята"

 

ЗАЛА "ВЯРА"

16:30 – 18:00  Семинар "МЪЛЧАНИЕТО В ИСТОРИЯТА"

Водещ: Мирослав Коев 

Вход за всеки желаещ – според местата в залата

 

Нашият консултант Мирослав Коев отново ще ни размисли на тема ИСТОРИЯ.

Мълчанието ражда легенди. Митът за Атлантида, Омирова Гърция, крал Артур, рицарите, Крали Марко. Как легендата става „действителност”?

Мълчанието на изворите. Значението на археологията. Историята на древните траки – липсата на писменост. Гръцките автори за тракийското население. Можем ли да им вярваме?

Прекаленото говорене като опит да бъде заменено мълчанието. Защо прабългарите станаха толкова известни или как български „учени” интерпретират величието в македонски вариант.

Защо мълчат и дали мълчат българските извори за Средновековието? Никифор Григора като пример за византийски автор, изследовател на българите.

Как се християнизира българското общество след покръстването. Апокрифната литература като важен извор за средновековната ни история.

Цар Симеон в представата на съвременниците си и в нашите представи. Кой какво премълчава и на какво набляга?

Житията на светците като основен извор за българската история през средните векове.

Мълчанието на историята през „османския период”. Наистина ли са тъмни „тъмните векове”?

Как мълчанието ражда митовете през Българското възраждане. Паисий Хилендарски. Говорим за революцията, а не за икономиката. Примерът на Матей Преображенски.

„Епопея на забравените” в първите години след Освобождението.

Епопея на възпятите след това.

Мълчанието за комунизма. Тоталитаризмът в конфликт и съдействие с обществените нагласи. Как мълчанието ражда бягството от свободата?

Мълчанието на българските учебници по история или как се моделира патриотичното мислене.