политика на поверителност

Политика на поверителност

Уважаеми участници в проект „1000 стипендии“,

Във връзка с влизането в сила на новите GDPR регулации за компаниите и организациите, работещи в Европейския съюз, бихме желали да Ви уведомим, че грижливо съхраняваме данните ви и оперираме в съответствие със закона за защита на личните данни и Регламент (EC) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Данните, които с информирано съгласие и с това на родителите (законните представители) на кандидатите сте ни предоставили при кандидатстване в конкурса, служат единствено за обработката на кандидатурите Ви в конкретното издание на проекта и за връзка с Вас по обслужване на стипендията. След изтичането на времето за администриране на конкретната стипендия, данните се архивират и съхраняват единствено за отчетни и справочни нужди. Ние не предоставяме Ваша лична информация на трети страни без Вашето изрично съгласие.

Вие имате право да получите достъп до информацията, съхранявана за Вас. Ако желаете да осъществите такъв достъп, моля пишете ни на имейл: info@1000stipendii.org със заглавие "Заявка за достъп”.