В помощ на кандидатите

Тук ще намерите насочваща информация, която може да е от полза при кандидатстване за различни конкурси, макар да произхожда от конкретните изисквания на "1000 стипендии". Тези инструкции не са универсални, не претендират за изчерпателност и нямат задължителен характер, но решихме да ги задържим видими на сайта, защото опитът показва, че са били полезни на мнозина.

Кандидатите с интерес в областта на езикознанието, математическата лингвистика, философията, психологията и фотографията да обърнат внимание на следното:

Езикознание

Всички, които желаят да кандидатстват в област езикознание, трябва да имат предвид, че езикознание означава знание за езика. Това е различно от знание (или знаeне) на езици.

Езикознанието (или лингвистиката) е наука, която се занимава със структурата, граматиката и историята на даден език.

В този смисъл, ако под дисциплината езикознание заявите интереса си към чужди езици, то кандидатурата ще е конкурентна, ако демонстрирате знания по езика, като система, и ако го мотивирате с бъдещо професионално развитие, а не просто като инструмент за постигането на друга цел. (напр. не се приема "уча английски, за да отида в Англия и да работя като лекар").

Препоръчително е кандидатите в област езикознание да демонстрират задълбочени знания за фонетиката, морфологията, синтаксиса, лексикологията, стилистиката, диалектологията и историята на избрания от тях език, както и за езика, като система.

Философия

Всички, които желаят да кандидатстват в област философия, трябва да имат предвид, че философията не е просто любов към мъдростта, а отделна научна дисциплина. Философията е наука, която се занимава с човека и света като цяло. В този смисъл интересът към философията предполага базисни познания по история на философията, както и в сферата на отделните философски дисциплини (етика, естетика, логика, психология). От кандидатите се изисква да демонстрират задълбочени познания по конкретни философски системи (като например антична философия, християнска философия, философия на Новото време или мислителите на ХХ век). Затова и е препоръчително кандидатите вече да са изучавали философия в средното училище (тъй като не е убедителна аргументация като "имам интерес към философията и/или психологията, защото ме вълнуват световните проблеми и/или се интересувам от проблемите на другите хора"). Повече за философското есе може да прочетете тук.

Психология

Кандидатстващите с този предмет на интерес е добре да обърнат внимание на точното боравене с терминологията, специфична за тази дисциплина. Препоръчително е да се познават идеите на някои основни теоретици в тази област.  

Фотография 

Тъй като фотографията е все по-достъпно увлечение, човек лесно може да бъде обхванат от нейната магичност до степен, в която да използва красотата или артистичността на уловените моменти за мост към "1000 стипендии". Успешната кандидатура, обаче, е необходимо да демонстрира задълбочени теоретични познания за история, техника и култура на фотография. Моля настоящият конкурс да не се бърка с фотоконкурс.