СТИПЕНДИИТЕ

КОНКУРСЪТ (когато е активен) дава възможност да се кандидатства за два вида стипендии – основна и изключителна. За основна стипендия е необходимо да се попълни формуляр, да се напише есе по тема, зададена във формуляра, и да се приложат копие на успех и автобиография. Кандидатите в областта на изкуствата и информационните технологии трябва да подготвят и портфолио. Тъй като изключителната стипендия е степен над основната, желаещите да кандидатстват и за нея, трябва, освен изредените за основна стипендия изисквания, да приложат и допълнително разработен личен проект.

ОСНОВНАТА СТИПЕНДИЯ се състои от :

500 лева за цялата учебна година 
200 лева под формата на кредит за книги
писмени консултации с видни български учени и специалисти
достъп до виртуалното пространство на „1000 стипендии” – „Общество 1000с“.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА СТИПЕНДИЯ (СИУ) се състои от:

1000 лева за цялата учебна година
400 лева кредит за книги
писмени консултации с видни български учени и специалисти
достъп до виртуалното пространство на „1000 стипендии” – „Общество 1000с“.
 

Фондация "Комунитас" си запазва правото в зависимост от представянето на кандидатите да определи и допълнителни категории стипендии - поощрителна и специална.

ПООЩРИТЕЛНА СТИПЕНДИЯ се състои от :

200 лева под формата на кредит за книги
писмени консултации с видни български учени и специалисти
достъп до виртуалното пространство на „1000 стипендии” – „Общество 1000с“.
 

СПЕЦИАЛНАТА СТИПЕНДИЯ се състои от:

500 лева за цялата учебна година
400 лева кредит за книги
писмени консултации с видни български учени и специалисти
достъп до виртуалното пространство на „1000 стипендии” – „Общество 1000с“.

 

Когато ученикът спечели стипендията

С лично адресирано писмо Фондация "Комунитас" уведомява и поздравява финалистите за съответната година. В него се съдържа пълна информация за възможностите и сроковете на стипендията, потребителско име и парола, с които да се ползва кредитът за книги (посредством книжарница "Хеликон", книжарница "БГ учебник", музикалната книжарница на "Български композитор" и абонаменти), да се задават въпроси и за достъп до форума на "1000 стипендии".

Стипендията се превежда месечно по дебитна карта, издадена от Фондация "Комунитас". 
 

Фондацията си запазва правото да не усвои обявената квота от 1000 стипендии, в случай че кандидатурите не са достатъчно конкурентни и съдържателни или при наличието на други налагащи промяната обстоятелства.