Често задавани въпроси и отговори

В тази рубрика публикуваме най-често задаваните въпроси и съответно техните отговори, за да ви помогнем при подготовката на документите. Надяваме се да ви бъдем полезни. Желаем успех на всички!

Отправяме молба към всеки един от вас да чете внимателно информационните материали и формулярите, с коитo разполага.

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИЯТ ВЪПРОС НАПОСЛЕДЪК - Ще има ли нов конкурс на "1000 стипендии"?

Не. За учебните 2018/2019 и 2019/2020 години не предвиждаме провеждането на нов стипендиантски конкурс.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Може ли да кандидатстват настоящи стипендианти и/или ученици, които миналата година са кандидатствали, но не са били одобрени?
Да. Няма ограничения за участвалите в миналогодишните издания на конкурса. Всеки ученик между VІ и ХІ клас може да кандидатства и има шансове да бъде наш стипендиант. 

2. Задължително ли е да има рецензия за реферата, с който се кандидатства за стипендията за изключителни умения?
Да. Рецензията е задължителна за кандидатстващите за стипендия за изключителни умения. Непълни и неточно попъленени документи правят кандидатурта невалидна.

3. Възможно ли е да бъдат представени няколко проекта за стипендията за изключителни умения?
Не. За стипендията за изключителни умения се кандидатства само с един проект, който трябва да отговаря на всички изисквания, описани в сайта.

4. Какъв предмет следва да бъде посочен, когато водещ интерес е медицина, право, архитектура и други подобни комплексни специалности?
Два са основните аргументи, за да настояваме да се посочи САМО един предмет на интерес. От една страна, проектът е създаден за ученици от основно и средно образователно ниво в България, а не за студенти. В тази връзка като област на интерес следва да бъдат посочвани предмети, изучавани в училище. От друга страна, всяко есе се проверява от специалисти в съответните области и посочването на определен предмет представлява заявление за това какъв учител да оцени работата. Когато кандидатът желае да учи за в бъдеще право, за нашия конкурс трябва да избере литература или история, като водещ интерес, но не и двете, същото се отнася за медицина - изборът трябва да е между биология и химия, архитектура - между математика и изобразително изкуство и т.н.

5. Необходимо ли е при направена он-лайн регистрация, формулярите да се представят и на хартиен носител?
ДА. Он-лайн регистрацията е възможност да разберете входящия си номер веднага. Хартиеният комплект документи е основен и с подписа си удостоверявате верността на информацията, както и съгласието на родител. Поради тази причина абсолютно задължително е целият комплект документи да бъде представен във Фондацията на хартия. 

6. Изисква ли се някаква точно определена форма, в която да бъде представена автобиографията?
Примерен вариант на автобиография ще откриете ТУК
.

Информацията за участия в други конкурси и състезания, публикации, самостоятелни изложби, концерти, представления, допълнителни обучения и т.н. следва да бъде описана в автобиографията на кандидатите. Копия от грамоти дипломи , сертификати и т.н. не се приемат! С този акт ние се пресъединяваме към общите усилия за опазване на околната среда.

7. Възможен ли е екип, в който предметната област на учителя е различна от областта на интерес на ученика?
Не. Предметната област на учителя трябва да съвпада с областта на интерес на ученика, когато те участват в екип по проекта.

8. Може ли учител да кандидатства с повече от един ученик?
Да. Всеки учител може да кандидатства с неограничен брой ученици, стига да отговаря на условията за това.

9. Може ли съдържанието в есето да не съответства на заявения интерес?
Не. Есето дава възможност да се аргументира заявения в т. ІІ от формуляра интерес.

10. Може ли интересът, заявен чрез проекта за изключителна стипендия, да е различен от заявения в основната документация интерес?
НЕ.

11. Допустимо ли е документите за участие да бъдат представяни в сканиран вид по електронна поща?
Не. Всички документи трябва да се изпратят в хартиен вариант до Фондацията.

12. При смяна на училището може ли да се участва в екип с учител от предходното училище?
Не. Учителят трябва да е преподавател в училището, в което кандидатът ще е ученик през предстоящата учебна година. За тези, които се преместват, сме предвидили възможността да изразят желанието си за екипност след окончателното класиране.

13. При кандидатстване в екип с учител колко препоръки са необходими?
Задължителната препоръка е една - от учителя в екип, като при желание може да се представи и друга препоръка, тя ще е с характер на допълнителна или да се посочи контактна информация на учител, с когото бихме могли да се свържем и да разговаряме за теб.